Tibbi Şöbələr

Uşaq Cərrahiyyəsi

Uşaq Cərrahiyyəsi bölməsi uşaqların cərrahi və uroloji şikayətlərinin diaqnostikası və müalicəsi ilə məşğul olur. Sumqayit Hospitalda uşaqlarda həzm sistemi cərrahiyyəsi, uşaq endokrin cərrahiyyəsi, uşaq ginekologiyası, döş qəfəsi cərrahiyyəsi, döş qəfəsi deformasiyalarının cərrahi müalicəsi, onkoloji cərrahiyyəsi, diaqnostik və müalicəvi endoskopik müdaxilələr, torakoskopik və laparoskopik cərrahi müdaxilələr, travma cərrahiyyəsi, uşaq uroloji əməliyyatları yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Uşaq Cərrahiyyəsi yenidoğulan vaxtdan 18 yaşa qədər olan bütün cərrahi problemlər ilə maraqlanır. Doğumdan öncə bilinən və ya doğum sonrası ortaya çıxan yenidoğulanların anomaliyalarının düzəldilməsi də əməliyyatları da Uşaq Cərrahiyyəsində icra olunur.

Bundan başqa, uşaq xəstələrin psixologiyası da bizim üçün önəmlidir. Aparılan müdaxilələr sırasında uşaqların ruh sağlamlığının qorunması, rahat və ağrısız əməliyyat keçirməsi xüsusi diqqətə alınır. Hər vəziyyətdə (kiçik-böyük bütün əməliyyatlarda) ümumi anesteziya tətbiq olunur. Hər xəstəmizə yaşına uyğun əməliyyat öncəsi hazırlıq görülür (əməliyyat öncəsi lazımi testlər və müayinələr) və sedasiya (sakitləşdirici vasitənin və ya dərman tətbiqi ilə həyəcanının azaldılması.) tətbiq olunur.

Biz uşaqlarınız üçün aşağıdakı cərrahi müalicə növlərini təklif edirik:

 • Döş qəfəsinin, qarın divarının və diafraqmanın anadangəlmə qüsurlarının cərrahi müalicəsi
 • Traxeoezofageal fistulanın, yuxarı tənəffüs yollarının və ya mədə-bağırsaq sisteminin yuxarı hissəsinin digər anomaliyalarının cərrahi müalicəsi
 • Döş qəfəsi cərrahiyyəsi: ağciyər rezeksiyası, empiemanın dekortikasiyası, plevrodez, timektomiya, torakotomiya və torakoskopik yanaşma daxildir.
 • Qasıq yırtığının bərpası
 • Bağırsaq malrotasiyası, bağırsaq çevrilməsi, göbək yırtığı, atreziya, Qirşsprunq xəstəliyi, anusun atreziyası daxil olmaqla, mədə-bağırsaq sistemi anomaliyalarının cərrahi müalicəsi
 • Bağırsaq keçməzliyinin cərrahi müalicəsi
 • Pilorostenozun cərrahi müalicəsi
 • Tiroid və paratiroid vəzisi xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi
 • Aşağı sidik yollarının diaqnostik və terapevtik prosedurları daxil olmaqla, transuretral cərrahiyyə
 • Uroloji Cərrahiyyə: radikal nefrektomiya, sidik kisəsinin bərpası, orxidopeksiya, hidroselektomiya, sirkumsiziya
 • Ekstrofiya və hipospadiya daxil olmaqla, sidik-cinsiyyət sisteminin anadangəlmə anomaliyalarının cərrahi müalicəsi
 • İntra-abdominal və retroperitoneal törəmələrin cərrahi müalicəsi
 • İntra-torasik törəmələrin cərrahi müalicəsi, anadangəlmə anomaliyalar və qazanılmış xəstəliklər üçün ağciyər rezeksiyası
 • Əsas Laparoskopik Prosedurlar (Daxildir: diaqnostik laparoskopiya, bitişmələrin laparoskopik lizisi, IOC (İntraoperativ xolangioqramma) ilə laparoskopik xolesistektomiya, laparoskopik appendektomiya və yumurtalıqların laparoskopik cərrahiyyəsi)
 • Tiroqlassal kist, bronxial yarıq anomaliyası, anadangəlmə hemangiomalar

Qabaqcıl laparoskopik prosedurlar:

 • Laparoskopik bağırsaq prosedurlarına aşağıdakılar daxildir: nazik və yoğun bağırsaq rezeksiyası və anastomozu, sağ və sol yoğun bağırsaq rezeksiyası, aşağı anterior (ön) rezeksiya, abdominal perineal rezeksiya, kolostomiyanın qoyulması, kolostomiyanın bağlanması
 • Laparoskopik mədə prosedurlarına aşağıdakılar daxildir: mədə fundoplikasiyası, mədə rezeksiyası, qastroenterostomiya, duodenal prosedurlar və mədə zondunun yerləşdirilməsi (Bariatrik cərrahiyyə daxil)
 • Yırtığın laparoskopik üsulla bərpası
 • Parenximatoz orqanların laparoskopik prosedurlarına aşağıdakılar daxildir: böyrəküstü vəzi, mədəaltı vəzi, böyrək, qaraciyər, splenektomiya və dalaq