Tibbi Şöbələr

Otorinolarinologiya

Sumqayit Hospitalın Otolarinqologiya şöbəsi qulaq, burun, boğazla bağlı xəstəliklərin müayinə və müalicəsi üçün müasir avadanlıqlar təchiz edilib. Qulaq, burun və boğaz xəstəliklərinin müayinə və müalicəsi yüksək ixtisalı otolarinqoloqlarımız tərəfindən müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Endoskop (kamerayla görüntüləmə) və mikroskop kimi müasir texnologiya avadanlıqlarını istifadə edilərək xəstəliklərin dəqiq diaqnozu təyin edilir və müalicəsi həyata keçirilir. Şöbədə aşağıda qeyd eilən xidmətlər fəaqliyyət göstərir:

 • LOR-həkimin konsultasiyası
 • LOR-orqanların endoskopik müayinəsi
 • Timpanometriya
 • Laborator müayinələr (burun-udlaq əkmələri)
 • Rentgen diaqnostikası
 • Kompüter tomoqrafiyası (KT)

İçra olunan əməliyyatlar:

 • Badamcıq iltihablaşmasının həm invaziv, həm də operativ müalicəsi
 • Tonziloektomiya əməliyyatı
 • Septoplastika əməliyyatı
 • Adenoidektomiya əməliyyatı
 • Burun travmasinda burun sümüklərini repozisiyası
 • Paratonzilyar absesin müalicəsi
 • Endoskopik sinus cərrahiyyəsi
 • Poliplərin endoskopik cərrahiyyəsi
 • Xorlama cərrahiyyəsi
 • Xroniki otit və uşaqlarda seroz otitlərin cərrahiyyəsi və s.