Tibbi Şöbələr

Travmatologiya

Travmatologiya son illərdə texnoloji və elmi inkişaf nəticəsində ən sürətlə irəliləyən, dəyişən və əhatəsini genişləndirən tibbi sahələrdən biridir. Sumqayit Hospitalda Travmatologiya bölümü dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsində ən müasir tibbi avadanlıqlarla və beynəlxalq təcrübəyə malik həkimlərlə xidmətinizdədir.

 • Bazu oynağı cərrahiyyəsi (adəti bazu oynağı çıxıqlarında artroskopik Bankart təmiri, artroskopik rotator cuff əməliyyatları, SLAP təmiri, bazu oynağının endoprotezləşməsi)
 • Dizdə çoxlu və izolə bağ yaralanmalarında artroskopik rekonstruksionları
 • Dizdə artroskopik meniskektomiya (bərpası mümkün olmayan menisklərin artroskopik üsulla çıxarılması)
 • Artroskopik menisk yırtıqların bərpası
 • Artroskopik oynaqdaxili yad cisimlərin çıxarılması və bağların təmiri
 • Artroskopik osteonekrozların (oynaq qığırdağı zədələnmələri) təmizlənməsi və qığırdaq köçürülməsi
 • Topuq və dirsək oynaqlarının artroskopiyası
 • Ağır və fəsadlaşmış sınıqların qapalı-malinvaziv və açıq üsullarla cərrahi müalicəsi
 • Metal lövhə, qapalı intramedulyar sistem və xaricdən fiksatorlarla osteosintez (sümük tamlığının bərpası) üsulları
 • Osteoporozun (sümük kütləsinin azalması) diaqnostika və müalicəsi
 • Artrozların (oynaqların duzlaşması) konservativ və cərrahi müalicəsi
 • Oynaqların (bud-çanaq, diz, çiyin, dirsək) endoprotezlərlə (süni oynaqlarla) əvəz edilməsi
 • Əl cərrahiyyəsi
 • Bərpaedici vətər və sinir əməliyyatları
 • Ətraflarda kəsilmiş hissələrin bərpası
 • Müxtəlif lokalizasiyalı sümük şişlərinin radikal çıxarılması
 • Uşaqlarda rast gəlinən travmatoloji və ortopedik problemlərin konservativ və cərrahi üsullarla müalicəsi.
 • Uşaqlarda anadangəlmə bud-çanaq oynağı çıxıqlarının konservativ və cərrahi üsullarla müalicəsi
 • Ətraflarda deformasiya və qüsurların cərrahi müalicəsi